ชนะเลิศความเรียง “สื่อเพื่อพัฒนาชนบท”

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ และชมรมสื่อบ้านนอกจัดโครงการประกวดสื่อบ้านนอก โดยผลงานของ รางวัลชนะเลิศ ประเภทความเรียงเยาวชน ได้แก่ผลงานที่ชื่อ “บ้านอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของนายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้   กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรชนก ม่วงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์ รางวัลรองชมเชย นายพงศธร  กาญจนกังว   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร   สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ   นายวัณณะ  วรรณศิลป์   สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล     ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 National Software Contest 2016 […]

1 2 3 4 5