ทัศนศึกษาชุมนุมวอลเล่ย์บอล

ทัศนศึกษาชุมนุมวอลเล่ย์ที่สนามกีฬาแห่งชาติ และสวนสยาม นำทีมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากมาย

1 2