โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

ประกาศรายชื่อนร.เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพฯ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ค่าย 6 (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2559

ค่ายเพื่อพ่อ ขออาสา

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน “ค่ายเพื่อพ่อ ขออาสา” โดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิเช่น เงิน ของเล่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่มห่ม อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น เริ่มตั้งแต่บัดนี้-5 ธันวาคม 2559 #เพื่อพ่อขออาสา #KohASa20

“การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (รอบระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2559

1 2