แนะนำครูใหม่ (13/06/2560)

แนะนำครูใหม่ นายวรายุทธ ทองมาก ครูผู้สอนดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อายุ 24 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขานาฎดุริยางคศาสตร์  ม.ราชภัฎเพชรบุรี ภูมิลำเนา ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูผู้สอนดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูผู้สอนดนตรีสากล   ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองในวันที่ 29 พ.ค – 2 มิ.ย. 60 ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียน ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และนักการภารโรง

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และนักการภารโรง

1 2 3 12