การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ “

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ ” เพื่อส่งเสริมมารยาทอันดีงามแบบไทย ให้กับนักเรียนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง นายวัณณะ  วรรณศิลป์ นายวศิน  เอียงสวท นักเรียนตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ ” เวทีคนเก่ง ” ได้รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู นางสาวจุฑาพร   สำเภาแก้ว

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23

ชุมนุม pop modern east asia ได้ส่งนักเรียนจำนวน 9 คนเพื่อไปเเข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ ผลปรากฎว่านายวัณณะ วรรณศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เเละรับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ผลการเเข่งขันปรากฎว่า นายณัฐภัทร สุขเกื้อ นางสาววชิราภรณ์ ฉลาดเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานคุณธรรมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปของโรงเรียน

1 2 3