ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562 วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 หลักจากสมัครสอบ ให้นักเรียนดาวน์โหลดหลักฐานการสมัคร ซึ่งจะเป็นไฟล์ .pdf จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ตัวอย่าง อยู่ชั้นม. 1/2 เลขที่ 9 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 1-2-09 อยู่ชั้นม. 4/6 เลขที่ 12 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 4-6-12 จากนั้นให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive แยกตามชั้นเรียน ตามลิงค์ด้านล่าง

กิจกรรมฟังบรรยาย อุดมการณ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ อุดมการณ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ผิวนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ Nation Institute of Technology (KOSEN)

กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ Nation Institute of Technology (KOSEN) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ Nation Institute of Technology (KOSEN) ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 4 ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรเมศวร์ ชรอยนุช กลุ่มแผนงาน งบประมาณและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ** สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ ครูกรุณา จันทร์งาม (ครูผู้ประสานงานโครงการ KOSEN) เบอร์โทรศัพท์ 085-0191962

1 2 3 11