กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

ฟังบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์”

นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ร่วมฟังการบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์” โดยอดีตท่านผู้อำนวยการ กัญพิมา เชื่อมชิต    

ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

อบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน” ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  

1 2 3 4