ลูกเสือ – เนตรนารี สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้ง เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

แนะแนว แนว จากศิษย์เก่า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยอาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และอาจารย์ชิรัชย์ ระหว่างบ้าน ร่วมกับศิษย์เก่า รุ่น 20 ได้จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแนะนำคณะสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ ให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

การบรรยายพิเศษจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และ 5 ในหัวข้อ “อุดมการณ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดยเชิญ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้  

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนว แนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 4 11