STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561  

ทัศนศึกษา ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

รองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม กล่าวเปิด “ค่ายวิทยาศาสตร์วิชาการบูรณาการรักแผ่นดิน” ของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมจัดฐานกิจกรรมให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันนักประดิษฐ์ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน และเข้าชมการจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ การเสวนาและฝึกอบรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่น่าสนใจอีกมากมาย

1 2 3 13