ประกาศ เรื่อง เรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2565

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2563

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ประกาศผลภายในวันที่ 12/11/63

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2562

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

1 2 3 22