ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียน

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียน คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(LN) และวิทยากรท้องถิ่น(LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 4