ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร
  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านข่าวอื่นๆ

ข่าวความสำเร็จ

อ่านข่าวอื่นๆ

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวอื่นๆ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
ม.ศิลปากร
ม.เกษตรศาสตร์
Bunkyo Gakuin University Girls’ Junior & Senior High school