ข่าวรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1

ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1(ลำดับที่ 97-98)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1

ข่าวรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4

ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.4(ลำดับที่ 44-45)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4

ข่าวความสำเร็จ

อ่านข่าวอื่นๆ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
ม.ศิลปากร
ม.เกษตรศาสตร์
Bunkyo Gakuin University Girls’ Junior & Senior High school