พิธีพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี29 มกราคม 2565 คลิกเพื่อดูภาพเพิมเติม

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในโรงเรียนในการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 และ รอบที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิทยาการและวิธีจัดการเรียนการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิทยาการและวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 6ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564

1 2 3 64