กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

ฟังบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์”

นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ร่วมฟังการบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์” โดยอดีตท่านผู้อำนวยการ กัญพิมา เชื่อมชิต    

TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงผลงาน กิจกรรมลานพื้นที่สร้างสรรค์ ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี    

พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

1 2 3 29