ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายอาสาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในหัวข้อ “ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง” โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนี้ ม.6/1 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ม.6/2 ณ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/3 ณ โรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/4 ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/5 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/6 ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรมค่ายอาสา

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายชลิต ระหว่างบ้าน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค.2563 งานพยาบาลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับครู ผู้บริหาร และนักเรียน

พิธีรับมอบเข็มตราสัญลักษณ์ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 30 กรกฎาคมม 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดพิธีรับมอบเข็มตราสัญลักษณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

1 2 3 60