ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

1 2 3 4 5 58