อบรมเชิงปฏิบัติการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพม. เขต 10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 และบรรยายพิเศษ ให้กับคณะครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และ รร. ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีนายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ รอง ผอ.รร. อัมพวันวิทยาลัย และทีมงานเป็น วิทยากร และนายชลิต ระหว่างบ้าน ผอ.รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ให้การต้อนรับ

การแข่งขันโครงงานโปรแกรมมิ่งจาก CODE.GAME (CODE.GAME International Creative Coding Competition Thailand Open) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรณัฐ งามเกียรติขจร และ เด็กชายพงศ์สิริ แสงมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงงานโปรแกรมมิ่งระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานโปรแกรมมิ่งจาก CODE.GAME (CODE.GAME International Creative Coding Competition Thailand Open) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขัน Thailand- Japan Game Programing Hackathon ครั้งที่ 2

การแข่งขัน Thailand- Japan Game Programing Hackathon ครั้งที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  จัดการแข่งขัน Thailand- Japan Game Programing Hackathon ครั้งที่ 2 เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Programmer ระดับชั้น ม.4 ไปแข่งขัน Hackathon รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี  

1 2 3 4 5 50