โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครู เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะหลักเกณฑ์ วPA วันที่ 11 กันยายน 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 28 โรงเรียน กับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (PCSHS-YPT 2021)

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (PCSHS-YPT 2021) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2564 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2564

1 2 3 4 5 64