STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561

อบรมภาษาอังกฤษ OTAGO วันสุดท้าย

10 เมษายน 2561 เข้าเรียนครบ สอบจบ รับเกียรติบัตร กลับบ้านได้ และแล้วการอบรมภาษาอังกฤษโครงการ OTAGO #3 ของคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายที่หลายคนรอคอย ต่างก็ดีใจที่จะได้กลับบ้าน แต่ลึกๆนั้นทุกคนใจหายที่ต้องจาก เพราะอยู่ร่วมกันมายาวนานหลายวันมาก การอบรมมิใช่ได้เพียงความรู้ ความสนุกสนาน แต่การอบรมนำมาซึ่งมิตรภาพ แล้วพบกันใหม่ใน OTAGO #4 ที่…นครศรีธรรมราช

1 2 3 4 5 43