งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(LN) และวิทยากรท้องถิ่น(LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 4 5 6 58