โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหลือประสงค์    เด็กหญิงศตพร ไชยกาญจน์ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายหาญ พิริยะสงวนพงษ์    เด็กชายวิษณุ สุมาลี ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา จันทราราม    เด็กหญิงธนภูมิ รัตนารามิก ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวินนุช มณีโชติ   […]

ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology(KOSEN) และ Ibaraki College

ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology (KOSEN) และ Ibaraki College ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ค่ายภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม    

1 2 3