ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 2 คน คือเด็กชายกฤษฎา สุขกมล และ เด็กชายสรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร ทั้งนี้นักเรียนทั้ง 2 คนจะได้ไปเข้าค่ายวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ณ National Institute of Technology (KOSEN) ต่อไป

ENGLISH CAMPS 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร DRAGONFLY จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2018 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 6