ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2562

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม