ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Princess Chulabhorn’s College Phetchaburi 76120
tel 032-470294 fax 032-470293