ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi 76120
tel 032-470294 fax 032-470293