อบรมภาษาอังกฤษ OTAGO วันสุดท้าย

10 เมษายน 2561 เข้าเรียนครบ สอบจบ รับเกียรติบัตร กลับบ้านได้ และแล้วการอบรมภาษาอังกฤษโครงการ OTAGO #3 ของคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายที่หลายคนรอคอย ต่างก็ดีใจที่จะได้กลับบ้าน แต่ลึกๆนั้นทุกคนใจหายที่ต้องจาก เพราะอยู่ร่วมกันมายาวนานหลายวันมาก การอบรมมิใช่ได้เพียงความรู้ ความสนุกสนาน แต่การอบรมนำมาซึ่งมิตรภาพ แล้วพบกันใหม่ใน OTAGO #4 ที่…นครศรีธรรมราช

OTAGO #day6

3 เมษายน 2561 วันที่ 6 ของการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู และเป็นวันที่ 2 สำหรับผู้บริหาร หลักสูตรทั้งเข้มข้น – สนุกสนาน ซึ่งต่างก็เรียนรู้กันอย่างหรรษา

1 2 3 4 6