สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศึกษาดูงาน

วันที่่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2561

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2561 วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบ >> คลิก เว็บไซต์สำหรับอัพโหลดใบสมัคร >> คลิก

Top Awards Day

ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่มีผลสอบคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา 2560 เต็มร้อย ในงาน Top Awards Day ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดขึ้น

คณะศึกษาดูงานจากธรรมโชติศึกษาลัย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายงานบริหารทั่วไปจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นำคณะครูและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการและการดูแลอาคารสถานที่ ณ ห้องสาระสนเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “สารทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งคนและสัตว์”

โดย ดร.นุจริน จงรุจา ในวันที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 15