ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูวรายุทธ  ทองมาก ครูผู้สอนดนตรีสากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ด้วยความยิ่นดียิ่ง

TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงผลงาน กิจกรรมลานพื้นที่สร้างสรรค์ ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี    

โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

ค่ายเพื่อพ่อ ขออาสา

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน “ค่ายเพื่อพ่อ ขออาสา” โดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิเช่น เงิน ของเล่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่มห่ม อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น เริ่มตั้งแต่บัดนี้-5 ธันวาคม 2559 #เพื่อพ่อขออาสา #KohASa20

1 2 3 4