โรงเรียนศึกษานารีดูงานคณิตศาสตร์

วันนี้เวลา 10:25 น. ที่ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคารจุฬาภรณพิพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมบัติ แสงทองคำสุก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำคณะเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองด้านคณิตศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคต่างๆ

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ม.ต้น)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ – เนตรนารี จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561

งานนิทรรศการทางวิชาการเขาย้อยวิทยา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน และอาจารย์สนฤดี  ศรีสวัสดิ์ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมแสดงมีทั้งเอกสารความรู้ การละเล่นที่สนุกสนานจากสุขศึกษา – พลศึกษา และกิจกรรมศิลปะกับความพอเพียงอย่าง ” จิ้มแปะ ” ที่น้องๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากฝึกสมาธิ สนุก ได้ความรู้แล้วนั้น ยังได้ชิ้นงานกลับบ้านอีกด้วย

1 2 3 11