ผู้อำนวยการเยี่ยมชมศูนย์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เยี่ยมชมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอน (OECD)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูการสอน และการออกข้อสอบตามรูปแบบการประเมินของ OECD (PISA) จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ผู้อำนวยการเข้ารับรางวัลโครงการ TEDET จากสสวท.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เข้ารับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ (สสวท.)จัดขี้น

ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน สังเกตการณ์สอบรอบแรกในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน นำคณะครูออกสังเกตการณ์สอบรอบแรกในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัดของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตามที่สสวท.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ

โครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 6 (Physics Battle 6th)

โครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 6 (Physics Battle 6th) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 📍สมัครผ่าน Link – https://goo.gl/forms/kQ8RKgHZ6JwSUrV53 📍ระเบียบการแข่งขัน – https://drive.google.com/file/d/0BzIPOLW3mDtdS0xyUFJUVXZSbGs/view • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ • 📕Website – https://physicsbattle.wordpress.com/ 📕สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.facebook.com/physicsbattleKU / ข้อมูล: https://www.facebook.com/physicsbattleKU/

1 2 3 4 5 11