รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม หรือสาขา Food Science

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม

ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยน ชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชุมนุม ให้ติดต่องานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กค.นี้เท่านั้น หากดำเนินการหลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุมนุมไม่ว่ากรณีใดๆ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ตั้งอยู่เลขที่ 427 หมู่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาลดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

1 2 3 4 5 22