โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561  

อบรมภาษาอังกฤษ OTAGO วันสุดท้าย

10 เมษายน 2561 เข้าเรียนครบ สอบจบ รับเกียรติบัตร กลับบ้านได้ และแล้วการอบรมภาษาอังกฤษโครงการ OTAGO #3 ของคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายที่หลายคนรอคอย ต่างก็ดีใจที่จะได้กลับบ้าน แต่ลึกๆนั้นทุกคนใจหายที่ต้องจาก เพราะอยู่ร่วมกันมายาวนานหลายวันมาก การอบรมมิใช่ได้เพียงความรู้ ความสนุกสนาน แต่การอบรมนำมาซึ่งมิตรภาพ แล้วพบกันใหม่ใน OTAGO #4 ที่…นครศรีธรรมราช

1 3 4 5 6 7 17