ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2560

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

จภ.เพชรบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์งาน Taiwan International Science Fair 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ในงาน Taiwan International Science Fair 2018 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน โดยมีตัวแทนนักเรียนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมจำนวน 23 ประเทศ โครงงานเรื่องการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปิงเกอร์ชนิดใบพัดต่างๆ ประกอบด้วยนายอดิศร ขันทอง นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา และนางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ โดยมีอาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคเป็นที่ปรึกษา ในการนี้โครงงานดังกล่าวยังได้รับสิทธิ์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเข้าร่วมงาน Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) 2018 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย   ที่มาข่าว: PCSH-CENTER

1 2 3 62