ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

แบบฟอร์มจองโต๊ะอาหารในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

คำชี้แจง: แบบฟอร์มจองโต๊ะอาหารจะเปิดให้สามารถจองได้ ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 20:30 น. จนถึงวันพฤหัสบดีเวลา 23:59 น. ทุกสัปดาห์ * หมายเหตุ : หากมีปัญหาการจองโต๊ะ สามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวแก่กรรมการสภานักเรียนได้โดยตรง

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2562

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1 2 3 5