ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2561

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ** หมายเหตุ เกรดม.4 จะประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2562 ครับ

1 2 3 4 5