ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ประกาศผลภายในวันที่ 12/11/63

การลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน ม.ปลายลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ระบบเปิดเวลา 16.00-18.00 น ม.ต้นลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระบบเปิดเวลา 15.00-18.00 น คู่มือการลงทะเบียน ตรวจสอบวิชาที่เปิด ดูรายละเอียดวิชา และลงทะเบียน สำหรับ ม.ต้น ตรวจสอบวิชาที่เปิด ดูรายละเอียดวิชา และลงทะเบียน สำหรับ ม.ปลาย

1 2 3 4 5 6 10