การลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน ม.ปลายลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ระบบเปิดเวลา 16.00-18.00 น ม.ต้นลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระบบเปิดเวลา 15.00-18.00 น คู่มือการลงทะเบียน ตรวจสอบวิชาที่เปิด ดูรายละเอียดวิชา และลงทะเบียน สำหรับ ม.ต้น ตรวจสอบวิชาที่เปิด ดูรายละเอียดวิชา และลงทะเบียน สำหรับ ม.ปลาย

การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม และรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน ** หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะถูกตัดสิทธิในการลงทะเบียน ** นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว  เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น. และปิดระบบเวลา 20.00 น เเจ้งช่องทางการการลงทะเบียนพร้อมกัน เวลา 16.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน เเท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถติดต่อขอใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ที่ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ […]

ตารางเรียน 1/2563 สำหรับนักเรียน

ตารางเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียน

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเข้าโรงเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1 3 4 5 6 7 11