ตารางเรียนนักเรียน ฉบับแก้ไข เริ่มใช้งาน 19 ก.ค. 2564

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่มใช้งาน วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564

ตารางเรียน 1/2563 สำหรับนักเรียน

ตารางเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียน

1 2 3