ตารางเรียนนักเรียน ฉบับแก้ไข เริ่มใช้งาน 19 ก.ค. 2564

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ภาคเรียนที่ 1/2564

เริ่มใช้งาน วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564