รายละเอียดการเรียกตัวสำรอง นักรียนใหม่ ปี 2557

ขอให้นักเรียนตัวสำรองที่ทางโรงเรียนได้โทรติดต่อไป ตอบแบบตอบรับยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน มายังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ใน 2 ช่องทาง คือ โทรสารหมายเลข 032-470293 e-mail : pccphet@hotmail.com

1 74 75 76