ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา”

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีชื่อย่อว่า สบว. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Excellence in Science Education Bureau (ESEB) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

Intel® ISEF GRAND AWARD 2019Award: Fourth Place Award in Physical Science

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 🇹🇭🇹🇭 สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก 🇹🇭🇹🇭 Intel® ISEF GRAND AWARD 2019 Award: Fourth Place Award in Physical Science / Category: System software ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ, น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์, และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 📍โครงงานเรื่อง “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing” ซึ่งมีนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🇹🇭 ได้รับรางวัล Fourth Place Award in Physical Science ในสาขา System Software ในการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ที่เมืองฟินิกซ์ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

1 2 3 4 5 76