ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

Intel® ISEF GRAND AWARD 2019Award: Fourth Place Award in Physical Science

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 🇹🇭🇹🇭 สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก 🇹🇭🇹🇭 Intel® ISEF GRAND AWARD 2019 Award: Fourth Place Award in Physical Science / Category: System software ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ, น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์, และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 📍โครงงานเรื่อง “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing” ซึ่งมีนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🇹🇭 ได้รับรางวัล Fourth Place Award in Physical Science ในสาขา System Software ในการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ที่เมืองฟินิกซ์ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2562

1 2 3 4 5 76