อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูผู้สอนดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูผู้สอนดนตรีสากล   ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองในวันที่ 29 พ.ค – 2 มิ.ย. 60 ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียน ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

ประมวลภาพค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560

อบรมนักเรียนโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ ชลิต ระหว่างบ้าน เป็นประธานในการเปิดการอบรม

1 2 3 4 5 57