ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ม.ปลาย ทัศนศึกษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ในวันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา ณ สถานพระที่นั่งอนัตสมาคม, ชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39 และนิทรรศการ “ณ สุดสายที่ปลายรุ้ง” โดย กลุ่ม The Rainbows ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงเชิงวัฒนธรรมสี่ภาค ณ สยามนิรมิตร  

แนะนำครูใหม่ 4 ก.ย. 60

แนะนำครูใหม่ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560   น.ส. สุชญา ศรีอุดม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกิดวันที่ 4 มกราคม 2528 ภูมิลำเนา จังหวัดชัยนาท สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ม.แม่โจ้ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี ม.เชียงใหม่ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ม.เชียงใหม่ น.ส.จิราวรรณ  แสวงนาม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกิดวันที่ 22 มิถุนายน 2536 ภูมิลำเนา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร สำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 2 3 4 58