Intel® ISEF GRAND AWARD 2019Award: Fourth Place Award in Physical Science

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
🇹🇭🇹🇭 สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก 🇹🇭🇹🇭

Intel® ISEF GRAND AWARD 2019
Award: Fourth Place Award in Physical Science / Category: System software

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ, น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์, และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

📍โครงงานเรื่อง “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing”
ซึ่งมีนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

🇹🇭 ได้รับรางวัล Fourth Place Award in Physical Science ในสาขา System Software ในการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562

และอีก 1 โครงงานที่เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย คือ
📍โครงการนี้ได้แก่ การศึกษา convex hulls ที่เกิดจากจุดตัดของภาคตัดกรวย และจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ ของ ชื่อนักเรียน นายชุติพัลภ์ เจริญสุข นางสาวกัญญาวีร์ คำกองแก้ว และ นายเมธัส โพธิ์ผลิ ครูที่ปรึกษานายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

ทั้ง 2 โครงการนี้เป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดใน ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thai Young Scientist Festival (TYSF) 2018) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโครงงานที่เวทีโลกนี้ตั้งแต่ปี 2010 จนถึง ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 8 โครงงาน เป็นจำนวนนักเรียน 20 คน จาก 5 ครูที่ปรึกษา ได้รางวัลมาแล้ว 3 โครงงาน รวม 4 รางวัล จากเวทีนี้

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/CSSDCenter