การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

กการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลางภาค กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564

งาน The 1st PCSHS Science Symposium 2021

การนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 The 1st PCSHS Science Symposium 2021 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

1 2 3 4 64