กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2562

ตัวแทนโรงเรียนพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

ผู้อำนวยการและคณะครูผู้แทนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณบดีและทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุม 1135 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ที่มา: https://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity

1 4 5 6 7 8 56