ทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย

  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และในช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานคุณธรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562  เพื่อนำรายได้เข้าสมทบทุนโครงการค่ายอาสาพอเพียง  

พิธีอำลาและมอบตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีอำลาตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  ปีการศึกษา 2562 และการเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  ปีการศึกษา 2563

1 5 6 7 8 9 64