ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายอาสาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในหัวข้อ “ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง” โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนี้

  • ม.6/1 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  • ม.6/2 ณ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
  • ม.6/3 ณ โรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
  • ม.6/4 ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
  • ม.6/5 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
  • ม.6/6 ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรมค่ายอาสา