ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน สังเกตการณ์สอบรอบแรกในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน นำคณะครูออกสังเกตการณ์สอบรอบแรกในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัดของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตามที่สสวท.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ (บุคลากรในสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร) เข้าศึกษาดูงานในวันที่11 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA พัฒนาคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การออกข้อสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ OECD (PISA) ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 4 16