นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬารภณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับฟังการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

การอบรม การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ” การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ “ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี   วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและฟังการบรรยายจำนวน 75 คน

ตัวแทนคนเก่งประเทศไทยสู้เวทีนานาชาติ

ตัวแทนประเทศไทยการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่งาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI2017) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนคนเก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 รายการ   1. ชื่อผลงาน ” วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม 2. ชื่อผลงาน ” ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห และค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นางสาวกชกร  ปัญญาโสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช […]

การอบรม การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ” การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ “ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี   วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและฟังการบรรยายจำนวน 164 คน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง นายวัณณะ  วรรณศิลป์ นายวศิน  เอียงสวท นักเรียนตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ ” เวทีคนเก่ง ” ได้รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู นางสาวจุฑาพร   สำเภาแก้ว

1 2 3 4 5 13