การนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดและนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับชัั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดทัศนศึกษาพานักเรียนทุกระดับชั้นเข้าชมงาน NST FAIR 2017 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ร่วมยินดีกับนักเรียนจภ.เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการพิจารณาดังนี้

จภ.เพชรบุรีคว้าเหรียญทองและ special award จากเวที IEYI 2017 ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความสำเร็จดังนี้ รางวัลเหรียญทองผลงานและรางวัล special award จากประเทศญี่ปุ่น “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัล special award จากประเทศไต้หวันผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดยนางสาวกชกร ปัญญาโสด และนางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ https://www.dailynews.co.th/education/588437

ตัวแทนคนเก่งประเทศไทยสู้เวทีนานาชาติ

ตัวแทนประเทศไทยการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่งาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI2017) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนคนเก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 รายการ   1. ชื่อผลงาน ” วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม 2. ชื่อผลงาน ” ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห และค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นางสาวกชกร  ปัญญาโสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช […]

1 2 3 4 5 12