ตัวแทนคนเก่งประเทศไทยสู้เวทีนานาชาติ

ตัวแทนประเทศไทยการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่งาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI2017) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนคนเก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 รายการ   1. ชื่อผลงาน ” วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม 2. ชื่อผลงาน ” ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห และค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นางสาวกชกร  ปัญญาโสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช […]

ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

อบรมนักเรียนโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ ชลิต ระหว่างบ้าน เป็นประธานในการเปิดการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเป็นที่ปรึกษาโครงงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันที่  8-9 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอบคุณภาพจาก : คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 2 3 4 11