รางวัลชนะเลิศ ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23

ชุมนุม pop modern east asia ได้ส่งนักเรียนจำนวน 9 คนเพื่อไปเเข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ ผลปรากฎว่านายวัณณะ วรรณศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เเละรับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ผลการเเข่งขันปรากฎว่า นายณัฐภัทร สุขเกื้อ นางสาววชิราภรณ์ ฉลาดเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานคุณธรรมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปของโรงเรียน

โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559

การแข่งขันมารยาทไทย  โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559 ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางลำดับที่ 10 ได้แก่

ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้   กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรชนก ม่วงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์ รางวัลรองชมเชย นายพงศธร  กาญจนกังว   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร   สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ   นายวัณณะ  วรรณศิลป์   สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล     ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 National Software Contest 2016 […]

1 2 3 4 5