กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23

ชุมนุม pop modern east asia ได้ส่งนักเรียนจำนวน 9 คนเพื่อไปเเข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ ผลปรากฎว่านายวัณณะ วรรณศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เเละรับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ผลการเเข่งขันปรากฎว่า นายณัฐภัทร สุขเกื้อ นางสาววชิราภรณ์ ฉลาดเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานคุณธรรมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปของโรงเรียน

โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559

การแข่งขันมารยาทไทย  โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559 ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางลำดับที่ 10 ได้แก่

1 2 3 4 5