พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง

นายวัณณะ  วรรณศิลป์

นายวศิน  เอียงสวท

นักเรียนตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในรายการ ” เวทีคนเก่ง ”

ได้รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู

นางสาวจุฑาพร   สำเภาแก้ว