ทัศนศึกษาชุมนุมวอลเล่ย์บอล

ทัศนศึกษาชุมนุมวอลเล่ย์ที่สนามกีฬาแห่งชาติ และสวนสยาม นำทีมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากมาย

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557

1 2 3