สวนสนามวันวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ของโรงเรียนได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

ประกวดโลโก้ฉลากน้ำดื่มโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ฉลากน้ำดื่มของโรงเรียน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโลโก้ที่ชนะการประกวดจะได้รับการนำไปทำฉลากน้ำดื่มเพื่อนำมาจำหน่ายให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไว้ใช้บริโภคต่อไป ซึ่งสามารถส่งผลงานพร้อมชื่อนักเรียนได้ที่ อาจารย์สุรินทร์  ผุดผ่อง หรือ SURIN_PD@HOTMAIL.COM  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1 47 48 49 50 51 57