ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน ศึกษาดูงาน

ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการค่ายส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีอ.ศาสตรา พรหมอารักษ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้    

18 มี.ค. 2559โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ศึกษาดูงาน

18 มี.ค. 2559 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จ.อุบลราชธานี ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี   

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และโรงเรียนป่าเด็ง ร่วมอบรมเทคนิคการสอน

วันที่ 14 มี.ค.59 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และโรงเรียนป่าเด็ง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีวิทยากรคือตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี และวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จิตวิทยานักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น”  โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้     

1 45 46 47 48 49 58