The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ครั้งที่ 7 The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559      

นักวิทยาศาสตร์จากJAXA ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ

                 ด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สพฐ.ว่า ศ.ดร.ชินนิชิ นาคามูระ นักวิทยาศาสตร์จากองค์กร JAXA ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์อวกาศ…โดยองค์กร JAXA ” โดยได้รับการประสานงานจาก สถานทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ดร.ภูริวรรษ  คำอ้ายกาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นทีมงานหลักในการจัดงานครั้งนี้ สำหรับปีนี้รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี   

บรรยายพิเศษ “จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  ได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการกัญพิมา เชื่อมชิต ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ให้กับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ในวันจันทร์ที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการเป็นนักเรียนทุน และให้เห็นถึงความเป็นมาในการปรับหลักสูตรในอดีตจนมาถึงหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในปัจจุบัน พร้อมให้ข้อคิดกับนักเรียนในการช่วยกันพัฒนาประเทศของเราในอนาคตต่อไป    

บรรยายพิเศษ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

ร่วมงาน “จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน”

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี นำโดยผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน ตัวแทนคณะครู และนักเรียนร่วมงาน “จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน” จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี  ประวิตร รองว่าผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน            

1 45 46 47 48 49 61