วันแห่งเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ได้จัดงานวันแห่งเกียรติยศสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ธานี กาทอง เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้            

ประชุมผู้ปกครอง ม.1, ม.4

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีท่านผู้อำนวยการชูรัฐ  ระหว่างบ้าน คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูฝ่ายวิชาการ และครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง  

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา ได้จัดทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.5-ม.6  ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, สุนทรีย์แลนด์แดนตุ๊กตา, อุทยานร.2(ชมโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดา)

บรรยายเรื่องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ซอล เมอร์คาโด(Dr.Saul Mercado) รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย และ ดร.ขนิษฐา นวรัตน์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมฉายภาพยนตร์เรื่อง “Big Dream” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ติดตามชีวิตของกลุ่มหญิงสาวกับความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาท้าทายส่วนตัวเพื่อก้าวตามความสนใจอันแน่วแน่ของพวกเธอในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเรื่องราวในเมืองเล็กๆ ของรัฐไอโอวาไปจนถึงถนนอันพลุกพล่านในตะวันออกกลาง ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับโลกที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่หญิงสาวรุ่นต่อไป..

แคแสดคืนถิ่นแผ่นดินพ่อ ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดงาน “แคแสดคืนถิ่นแผ่นดินพ่อ ครั้งที่ 3” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแคแสดรุ่นต่างๆ โดยได้รับเกียรติ จากอดีตผู้อำนวยการ ธานี กาทอง เป็นประธานในครั้งนี้    

1 44 45 46 47 48 56