กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 46 47 48 49 50