ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ม.4 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559

เลี้ยงอำลารองยอดเพชร งามคง

วันที่ 26 มกราคม 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับ รองผู้อำนวยการยอดเพชร งามคง  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  

ร.ร.ดอนคาวิทยา ศึกษาดูงาน

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูรัฐ ระหว่างบ้าน และรองผู้อำนวยการ ยอดเพชร งามคง และคณะครูหอพัก ได้ให้การต้อนรับและบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ ร.ร.ดอนคาวิทยา จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2259 ที่ผ่านมา

สอบเข้าม.1, ม.4 (รอบที่สอง)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่สอง) เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการชูรัฐ  ระหว่างบ้าน, รองผู้อำนวยการยอดเพชร งามคง, รองผู้อำนวยการศิริญา  เดชะคำภู พูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียน หลักสูตร การใช้ชีวิตของนักเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักเรียนต่างๆ ที่ผ่านมา  

1 46 47 48 49 50 57