กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 48 49 50 51 52