กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลแบบฝังตัว Arduino

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลแบบฝังตัว Arduino สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจที่มีความต้องการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ วิทยากรโดยอาจารย์อภิเษก หงส์วิทยากร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558

1 50 51 52 53 54 58