ภาพบรรยากาศงานทำบุญหอพัก/กีฬาน้องใหม่ชาวหอ

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ทีผ่านมาโรงเรียนจัดงานงานทำบุญหอพัก และกีฬาน้องใหม่ชาวหอ เพื่อสร้างความสามัคคี

1 49 50 51 52 53 55