อุปทูตสหรัฐฯ เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 อุปทูต ดับเบิลยู แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดเพชรบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและมุ่งเน้นติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติอุปทูตสหรัฐฯ และยังได้พูดคุยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น โครงการ “อิมเมจิน คัพ” (Imagine Cub) ก่อนหน้านี้ที่ทางสถานทูตได้ร่วมมือกับบริษัท “ไมโครซอฟท์” บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศน์เหล่านี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ที่มาภาพ : facebook U.S. Embassy Bangkok ที่มาเนื้อหาข่าวและวิดีโอ : ไทยรัฐออนไลน์

จัดบรรยายพิเศษ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้งาน รู้จักภัยต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม สาขาชะอำ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน TOP FIVE STAR BY SPM 10 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อ.สะเดา จ.สงขลา และ โรงเรียน SMK BERTAM INDAH รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2558

1 49 50 51 52 53 58